Forbereder leteboring i Kaspihavet

juli 6, 1999, 08:00 CEST

På sensommeren kommer OKIOC til å bore den første letebrønnen i den nordøstlige delen av Kaspihavet.

Offshore Kazakhstan International Operation Company (OKIOC) starter snart uttauingen av boreriggen Suncar fra et verft i Astrakhan i Russland til strukturen Kashagan East.

OKIOC, som er et konsortium bestående av Agip, British Gas International, BP Amoco, Inpex, Mobil, Phillips, Shell, Statoil og Totalfina, skal gjennomføre et leteprogram i tråd med produksjonsdelingsavtalen med republikken Kasakstan.

Dersom det finnes olje i området, regner OKIOC med at det dreier seg om store mengder.

"Prospektet er det største i Statoils portefølje. Selv om det er mest sannsynlig at brønnen blir tørr, kan resultatet bli et veldig betydelig funn," sier Rolf Magne Larsen, direktør for Internasjonal undersøkelse og produksjon.

Han legger til at Statoil – med en eierandel i lisensen på bare 4,76 prosent – vil ha begrensede muligheter til å påvirke beslutningene dersom det blir funnet olje i området.

Etter planen vil det ta rundt fire måneder å bore og teste den første brønnen. Neste år skal det bores enda en letebrønn i Kashagan-strukturen. Begge brønnene skal bores av riggen Suncar, som eies og opereres av Parker Drilling Company.

Riggen er bygget om for rundt 800 millioner kroner for å kunne operere under de ekstremt vanskelige forholdene nordøst i Kaspihavet. Brønnene skal bores på 3-4 meters dyp i åpen sjø rundt 180 kilometer fra land. Store isdannelser om vinteren og kompliserte geologiske forhold er andre elementer som gjør arbeidet vrient.

Naturen og dyrelivet i området er svært følsomt. Det betyr at det stilles strenge miljøkrav til OKIOC. Det er blant annet ikke tillatt å slippe ut boreavfall i sjøen. Riggen er utstyrt med systemer som skal beskytte miljøet, og boreslammet vil bli resirkulert eller fraktet tilbake til land med lekter sammen med annet avfall.

Kashagan-strukturen er en av mange prospekter som kom ut av de seismiske undersøkelser konsortiet utførte i perioden 1993 til 1997. Etter undersøkelsene inngikk OKIOC og regjeringen i Kasakstan en produksjonsfordelingsavtale som gir konsortiet rett til å lete etter hydrokarboner i et 6000 kvadratkilometer stort område nordøst i Kaspihavet.