Siri når produksjonsmålet

juli 7, 1999, 08:00 CEST

Siri-plattformen i den danske delen av Nordsjøen har nådd topproduksjon vel fire måneder etter oppstart.

Plattformen har vært gjennom en del tekniske problemer, men har likevel greid å øke oljeproduksjonen. Den siste tiden er det blitt produsert 50.000 fat olje i døgnet fra feltet. Dette utgjør rundt 20 prosent av den totale oljeproduksjonen på dansk sokkel.

"Operasjonen går svært bra," sier Helge Gustav Håland, fungerende produksjonssjef for Siri.

Han opplyser at det i dag blir produsert olje fra tre brønner. I tillegg er en injeksjonsbrønn ferdigstilt.

Boreriggen Noble George Sauvageau boret ferdig den femte brønnen 6. juli, fem dager foran planen. Riggen har vært innleid siden mai i fjor. Boringen og ferdigstillelsen av de tre siste brønnene har blitt fullført under budsjett.

Produksjonen fra Siri-plattformen kom i gang 1. mars i år, vel tre år etter at funnet ble gjort. Utbyggingsplanene for det Statoil-opererte Siri-feltet ble godkjent av den danske Energistyrelsen for to år siden. Feltet er nummer 14 i rekken av produserende olje- og gassfelt på dansk sokkel, og er det første feltet som er i drift utenfor Sentralgraben.

Feltet er bygget ut med en oppjekkbar stålplattform med behandlingsanlegg og boligkvarter plassert på en lagertank av stål. Lagerkapasiteten er 314.500 fat. Oljen transporteres med tankskip til Mongstad-raffineriet i Nordhordland og andre nærliggende raffinerier. Ifølge Håland fungerer utskipingen bra. Oljen hentes hver sjette dag.

Siri-lisensen har inngått en avtale med Statoils raffineri i Kalundborg om drift og vedlikehold av plattformen, samt driftsteknisk støtte på land. Normal bemanning på plattformen vil være rundt 20 personer.