Stort funn i Aserbajdsjan

juli 12, 1999, 16:15 CEST

Store mengder gass og kondensat har blitt oppdaget i Kaspihavet på det BP Amoco-opererte Shah Deniz-området, der Statoil er partner.

Brønnen SDX 1 er den første som har blitt boret av partnerne i Shah Deniz. Lisensen strekker seg over et område på 820 kvadratkilometer. Brønnen ble boret ned til 6316 meter under havoverflaten. Den støtte på gass og kondensat i tre separate lag, hvorav det laveste laget har blitt testet. Med det utstyret som var om bord på riggen, klarte den å ta opp 1,416 millioner standard kubikkmeter gass og 2965 fat kondensat i døgnet.

"Dette funnet vil danne grunnlag for en videre satsning på utvikling av gassindustrien i landet," sier Inge-Leif Rylandsholm, fungerende leder for Statoils operasjoner i Aserbajdsjan. Han legger til at Statoil etablerte et eget gassteam i Aserbajdsjan i 1996, og har siden gjennomført studier som forbereder Aserbajdsjan på funn av denne typen.

"Statoil vil derfor kunne spille en viktig rolle også ut fra sin bakgrunn som største operatør av gassfelt og prosesserings og rørledningssystemer i Nordsjøen," sier Rylandsholm.

Den 6. mai startet boringen av den andre brønnen, SDX 2, på Shah Deniz. Brønnen ligger seks kilometer sør for SDX 1 og blir boret av riggen Istiglal. Etter planene skal den være ferdigboret i midten av oktober.

Denne brønnen vil gi mer informasjon om resten av strukturen, ifølge Rylandsholm.

Statoil har en eierandel i Shah Deniz på 25,5 prosent, like mye som operatøren BP Amoco.

Andre partnere i funnet er Aserbajdsjans statsoljeselskap Socar, franske Elf Aquitaine, italiensk/russiske LukAgip, iranske OIEC og det tyrkiske statsoljeselskapet TPAO.