"Gå til hovedinnhold"

Får helseplager av maling

juli 15, 1999, 08:00 CEST

Nær halvparten av alle malere som er tilknyttet norsk offshorevirksomhet har plager som skyldes arbeidet.

Det viser de foreløpige resultatene fra et forskningsprosjekt kalt Trondheimsprosjektet som Statoil støtter. Målet med prosjektet er å studere helsemessige konsekvenser ved bruk av malingsprodukter som inneholder isocyanater (polyuretanmaling) og epoksider (epoksymaling).

I alt 42 prosent av de rundt 1500 malerne som deltar i undersøkelsen, har oppgitt hudplager og/eller luftveisplager i større eller mindre grad. Deltakerne utgjør cirka 50 prosent av alle malerne i Norge.

Resultatet viser at seks personer hadde fått epoksybetinget hudallergi mens tre personer har fått allergisk astma. Av disse er to sannsynligvis isocyanatbetinget og én epoksybetinget.

Håkon Lasse Leira som leder Trondheimsprosjektet har denne kommentaren: "Antallet var langt lavere enn det som var forventet med prosjektets oppstart. Det var interessant at bare to av de ni tilfellene skyldes polyuretanmaling. De øvrige skyldes epoksymaling. Det viser at problem knyttet til maling ikke alene kan løses ved å kutte isocyanatholdig polyuretanmaling til fordel for epoksymaling."

Leira er overlege ved Regionssykehuset i Trondeheim. Prosjektet startet i januar 1997 og varer ut året. Foruten Statoil deltar Saga, Norsk Hydro og Næringslivets hovedorganisasjons arbeidsmiljøfond.