Nytt oljefunn i Angola

juli 30, 1999, 07:45 CEST

Operatøren Exxon har bekreftet et femte oljefunn i dypvannsblokk 15 utenfor kysten av Angola. Statoil deltar i blokken.

I den siste letebrønnen er det påvist oljereserver i størrelsesorden 200 millioner fat.

Oljefunnet er kalt Chocalho som er navnet på et musikkinstrument på portugisisk. Chocalho ligger på 1000-1500 meters havdyp. En samordnet utbygging av funnene Hungo/Chocalho, Kissanje, Marimba og Dikanza i blokk 15 har fått benevnelsen Kizomba. De samlede utvinnbare oljereservene for funnene er anslått til å ligge et sted mellom 1,2-1,8 milliarder fat.

Planen er at olje skal strømme fra Kizomba i 2003.

"Chocalho ligger sentralt i Kizomba-området. Dette funnet er med å bygge opp under og vil gjøre det lettere å finne en robust utbyggingsløsning for Kizomba," sier prosjektleder Odd Kjønsøy i Statoils Angola-organisasjon i Internasjonal leting og produksjon.