Oljeprisen over 20 dollar

juli 30, 1999, 14:30 CEST

Prisen på nordsjøolje (Brent Blend) ble 29. juli notert til over 20 dollar fatet. Det er den høyeste prisnoteringen siden høsten 1997.

Hovedårsaken til prisøkningen er at Organisasjonen av oljeeksporterende land (Opec) overholder avtalen om kutt i sin oljeproduksjon. Det fører til en markert reduksjon i verdens samlede oljelagre, ifølge Tor Kartevold, leder for Markedsanalyse i Oljehandel.

Ferske anslag for 1999 viser at verdens samlede oljeforbruk kommer til å bli 75,1 millioner fat olje i døgnet, mens det samlede tilbudet ventelig bare kommer til å bli 73,9 millioner fat olje per dag. Det gir et samlet reduksjon på verdens oljelagre på rundt 1,1-1,2 millioner fat olje.

I fjor var trenden motsatt: da var det en bygging av oljelagrene på rundt én million fat som var hovedårsaken til at råoljeprisene falt til under et nivå på 10 dollar fatet.

Det er volumene på de kommersielle lagrene av råolje, bensin, diesel og lett fyringsolje i USA, Europa og Japan som i høy grad er prisbestemmende i oljemarkedet.

Sammenlignet med februar i fjor har Opec-landene kuttet sin produksjon med 2,4 millioner fat olje i døgnet, og det er altså disse kuttene som i all hovedsak har ført til reduserte lagre. Opec leverer nå rundt 26 millioner fat til verdensmarkedet hver dag.

"Jeg vil påstå at kutteavtalen Opec vedtok i mars 1999 kombinert med produksjonskuttene i 1998, er en av de beste avtalene i organisasjonens 40-årige historie. Kuttene har blitt opprettholdt takket være en bred tilslutning fra de sentrale landene i Opec som Saudi-Arabia, Venezuela og Iran," sier Kartevold.

Han legger til at prisen i øyeblikket også er svært følsom i for de disposisjonene som de store aktørene i papirmarkedet foretar seg når det gjelder kjøp og salg av terminkontrakter, såkalt futures, på verdens oljebørser.

"Disse aktørene endrer raskt sin posisjon slik at prissituasjonen for de nærmeste ukene er ustabil," sier oljeanalytikeren. Andre mindre faktorer som spiller inn på markedet i øyeblikket er bensinmarkedet i USA nå har styrket seg. I Nigeria har uro og opptøyer ført til at skipninger av olje har blitt utsatt.

Når det gjelder prisutviklingen i månedene framover har Kartevold denne kommentaren:

"Vi kan fortsatt vente en berg-og-dalbane utvikling i oljeprisen - mest sannsynlig langs en oppadgående trend fram mot Opecs møte i siste halvdel av september."

Til tross for høyere oljepriser, har konserndirektør Terje Vareberg flere ganger tidligere i vår og sommer understreket at Statoil skal effektiviseres for å sikre lønnsomhet i prosjektene også ved oljepriser helt ned til 12 dollar fatet.

Tidligere denne måneden uttalte konsernsjef Harald Norvik:

"Det ligger ingen trøst i at oljeprisen nå er vesentlig høyere enn den var da jeg i februar fortalte at vi må gjennomføre betydelige innsparinger og redusere antall årsverk
i størrelsesorden 1500. Oljeprisen kan falle igjen. Det er derfor tvingende nødvendig for oss å kunne leve rimelig godt med lavere råvarepriser. Men helt uavhengig av hva
oljeprisen ligger på til enhver tid, er våre kostnader for høye. Det må vi gjøre noe med. Det trengs en kulturendring i konsernet i spørsmålet om hva vi bruker penger på."