Mulig utbygging av to nye gassfelt

september 8, 1999, 08:00 CEST

Statoil vurderer å melde inn feltene Kvitebjørn og Mikkel som kandidater til framtidige gassleveranser. Dette vil skje i løpet av året.

Før selskapet eventuelt kan beslutte å bygge ut feltene, må størrelsen på reservene fastslås. Dessuten må det avklares om det er mulig å få avsetning på gassen, siden Norges leveringsforpliktelser til europeiske gasskunder kan innfris fram til 2004-2005 uten nye utbygginger.

"En tidlig Kvitebjørn-utbygging er avhengig av gassallokering, samt akseptable betingelser for bruk av tredjeparts anlegg for prosessering og med et akseptabelt tariffnivå," sier Bjarne Bakken, prosjektsjef for Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen.

Utbyggingen av de to feltene vil samlet koste nærmere 11 milliarder kroner. Kvitebjørn kan komme i produksjon høsten 2004. Mikkel-feltet kan levere gass allerede i 2002, dersom utbyggingsplanene blir godkjent av myndighetene.

Statoil utsatte Kvitebjørn i januar i år, fordi prosjektet den gang ikke var lønnsomt nok. Feltet er fremdeles i en evalueringsfase, og selskapet utreder utbyggingsløsninger som vil være lønnsomme ved en oljepris på 12 dollar fatet. Et av løsningsforslagene gjør det mulig å sette feltet i produksjon allerede i oktober 2004. Det forutsetter at plan for utbygging og drift (PUD) må være godkjent våren 2000.

I Mikkel-feltet, som ligger sør-øst for Åsgard-feltet i Norskehavet, er det påvist cirka 15 milliarder kubikkmeter gass. Dette gir etter Statoils vurdering ikke tilstrekkelig lønnsomhet. Selskapet ønsker derfor å bore en avgrensningsbrønn i den sydlige del av feltet for å avdekke større gassreserver før det besluttes utbygd. Boringen er planlagt i løpet av høsten.

Ifølge Yngve Vassmyr, direktør for leting og områdeutvikling i Halten/Nordland, må Statoil ha godkjennelse fra partnerne i feltet for å gå i gang med avgrensningsbrønnen. Under forutsetning av at brønnen blir boret og gir et positivt resultat, er målet å ha en PUD ferdig innen sommeren 2000.

Fristen for å melde inn Kvitebjørn og Mikkel som kandidater til Forsyningsutvalget er 1. desember. Deretter har utvalget frist til 16. mars neste år med å gi sin anbefaling til Olje- og energidepartementet som så avgjør om feltene skal bygges ut.