Vestprosess-røret i mål

september 10, 1999, 08:00 CEST

Sjørøret til Vestprosess mellom Statoil Mongstad og Hydros råoljeterminal på Sture i Hordaland er ferdig lagt. Vestprosess skal etter planen settes i drift 1. oktober.

"Vi lyktes med å legge sjørøret mellom Mongstad og Sture i vanskelig havbunnsterreng, på hele 580 meters dyp. Det er dypere enn det noen gang tidligere er lagt rør på norsk sokkel," sier Ove Sembsmoen, prosjektdirektør for røret.

Fordi havbunnsterrenget er svært kupert, måtte røret legges i trange daler og krappe svinger. Det er brukt 60 betongfundamenter, såkalte mothold, som røret har blitt krummet inntil der det svinger mest. En del grus har blitt etterfylt for å understøtte røret der det ligger i spenn.

Røret ble trukket på land tidligere denne uken, etter at leggefartøyet Lorelay hadde avsluttet leggeoperasjonen og lagt røret ned på sjøbunnen tirsdag 31. august. For å få røret på land har Statoil tatt i bruk en metode som tidligere ikke er benyttet så nær land.

Røret ble flyttet opp i en på forhånd utgravd grøft i strandsonen ved hjelp av et forsyningsfartøy med vinsjer og en mobil kran ved sjøkanten. Gunstige værforhold var en forutsetning for å gjennomføre denne operasjonen, og ilandtrekkingen ble derfor om lag én uke forsinket i forhold til planen.

"Nå gjenstår sammensveising av sjørør og landrør og etterfylling av grusmasse langs traseen," sier Sembsmoen.

Rørledningen skal transportere våtgass og kondensat fra Sture og Statoils gassbehandlingsanlegg på Kollsnes til oljeraffineriet på Mongstad.

På Mongstad har Statoil bygget et mottaksanlegg for rørledningen, et fraksjoneringsanlegg for våtgassen NGL (Natural gas liquids) og et anlegg for prosessering av LPG (Liquified petroleum gases). To lagerhaller for henholdsvis propan og butan er klargjort. Dessuten er det bygget en ny kai og gjort utvidelser på en annen.