Satser i svensk el-marked

september 22, 1999, 08:00 CEST

I disse dager lanserer Statoil en kampanje for å vinne nye el-kunder blant svenske husstander.

"På kort sikt er målet å bli husholdningenes første valg som leverandør av elektrisk kraft," sier Helena Fornstedt, markedssjef for elektrisitet i Detaljmarkedsføring og nordisk energi.

I en gallupundersøkelse delfinansiert av Statoil, har nærmere 60 prosent av husstandene i landet sagt seg villig til å bytte strømleverandør dersom de kan spare 500 svenske kroner på strømregningen.

En analyse utført av markedsundersøkelsesfirmaet SIFO, viser at gjennomsnittsprisen for svenske husholdninger ligger på 22,4 svenske øre per kilowatt-time, fratrukket energiskatt og merverdiavgift. Statoils kampanjetilbud ligger cirka seks øre lavere.

"En prisforskjell på seks øre innebærer en årlig besparelse på 1.200 svenske kroner for en villa som benytter elektrisk oppvarming, men mange kommer nok til å spare betydelig mer enn dette," sier Fornstedt.

Åtte tusen kunder har allerede inngått el-avtale med Statoil via internett og selskapets kundesenter. I løpet av noen år regner Fornstedt med å ha over 400.000 el-kunder i Sverige.

I Norge har Statoil på kort tid blitt førstevalget for kunder som ønsker å skifte strømleverandør. En kampanje på forsommeren sikret selskapet 30.000 nye abonnenter. Med dette ble selskapet en av landets største strømleverandører med rundt 80.000 kunder, tilsvarende cirka fire prosent av husholdningsmarkedet.

Statoil vurderer også det danske markedet som interessant på grunn av muligheten for felles markedsføring av strøm og naturgass. Danmark har bestemt seg for en gradvis liberalisering av strømmarkedet fram mot full åpning 1. januar 2002.