Støtter vanskeligstilte barn

september 23, 1999, 08:00 CEST

Statoils jubileumslegat gir i år tilsammen 950.000 kroner til fire prosjekter for barn og unge i Øst-Europa og Afrika.

Legatet, som har som mål å bedre barn og unges oppvekst- og levekår, gir 350.000 kroner til et prosjekt for blinde og svaksynte barn i byen Belt i Moldova.

Pengene skal brukes til å rehabilitere skolebygninger og kjøpe inn blindeskriftmaskiner og annet utstyr.

Prosjektet drives av Grenlandsaksjonen, avdeling Nordhordland. Dette er en ideell organisasjon som driver flere rehabiliteringstiltak for barn og unge. Hovedkontoret ligger i Skien i Telemark.

Organisasjonen får dessuten 200.000 kroner til et hjem for funksjonshemmede barn og unge i byen Bacau i Romania.

Det norske baptistsamfunn får 300.000 kroner til prosjektet "Bili Bilenge" i Zaire, som ledes av misjonær Liv Kyllingstad Godin. Målet er å gjøre hverdagen litt enklere for barn og unge gjennom ulike tiltak. Disse inkluderer et skoleprogram, sport- og fritidsaktiviteter og informasjon om aids og rusmisbruk.

Det norske misjonsforbund får 100.000 kroner til et prosjekt i Latvia kalt "Pakapieni" – barnas by. Pengene går til å sluttføre etableringen av et fosterhjem for vanskeligstilte barn.

Sigurd Kristiansen, formann i Statoils jubileumslegat, opplyser at det i år kom inn 17 søknader om støtte.