Tørr brønn i Gullfaks-området

september 23, 1999, 08:00 CEST

En undersøkelsesbrønn i blokk 34/10 i Nordsjøen har blitt avsluttet 20. september uten at det er funnet spor av olje eller gass.

Brønnen ble boret i utvinningstillatelse 050 i Gamma-strukturen, cirka 18 kilometer sør for Gullfaks-feltet og nær Kvitebjørn-funnet.

Gamma har tidligere blitt utforsket med tre undersøkelsesbrønner som alle har påvist gass. Gamma og Kvitebjørn er nabostrukturer basert på samme geologiske modell, og Gamma har derfor blitt vurdert som et viktig tilleggspotensiale til Kvitebjørn-utbyggingen.

Kjell Helle, direktør for Tampen-området i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge, påpeker at Statoil er nødt til å fullføre en ny kartlegging av Gamma-strukturen før det kan slås fast hvilke konsekvenser det overraskende resultatet får for utviklingen av området.

"Det er imidlertid klart at Gamma ikke inneholder så store mengder gass som forventet," sier han.

I fjor gjennomførte Statoil en ny innsamling av tredimensjonal seismikk over hele Kvitebjørn/Gamma-området. I april i år ble Gamma-brønnen 34/11-4 avsluttet og nå brønn nummer 34/10-42S.

Helle legger til at arbeidet med Kvitebjørn – både over og under bakken – kommer til å fortsette utover høsten og vinteren.

"Målet for Kvitebjørn-prosjektet er å fremme Kvitebjørn til Forsyningsutvalget i neste allokeringsrunde med mulig produksjonsstart i 2004," sier han.