Oppfyller mål om gjenvinning

oktober 20, 1999, 08:00 CEST

Statoils teknologi for gjenvinning av oljedamp ved bøyelasting til havs har svart til forventningene.

Prosjektet VOC absorpsjon har som mål å gjenvinne 70 prosent av oljedampen, volatile organic compounds (VOC), som slippes ut til atmosfæren under tanking. Tankskipet Anna Knutsen er den første bøyelasteren som har fått installert et gjenvinningsanlegg. Dampen samles opp og føres tilbake til lasten. En lengre testperiode viser at teknologien er vellykket.

"Vi klarer å vinne ut 70 prosent av oljedampen, slik det står i spesifikasjonen," sier leder for VOC-prosjektet Øyvind Lund.

Han legger til at Anna Knutsen, som eies av Knutsen-rederiet, har prøvd ut anlegget på olje fra både Statfjord- og Gullfaks-feltene.

VOC-prosjektet er et samarbeid mellom 18 oljeselskaper på norsk sokkel, ledet av Statoil. Prosjektet ble tildelt Statoils Helse-, miljø- og sikkerhetspris for 1998.

Målet med prosjektet er å bidra til å innfri myndighetenes forpliktelser om å kutte de samlede norske utslippene av oljedamp med 30 prosent. Mer enn halvparten av de norske utslippene skyldes bøyelasting av olje til havs.

På tankskipet Navion Viking ble det i vår installert et anlegg som gjør det mulig å bruke kondensert oljedamp som drivstoff. Denne teknologien er ennå ikke ferdig utprøvd.