Åpner biopelletsfabrikk

november 30, 1999, 09:00 CET

Langmoen Trepelletsfabrikk i Brumunddal i Hedmark åpner i dag, 30. november. Statoil og Norske Skog har investert halvparten hver av de omlag 11 millioner kronene som anlegget koster.

Biopellets er foredlet biobrensel framstilt av avfall fra skogindustrien. Energiinnholdet er fra to til fem ganger høyere enn i uforedlet biobrensel som ved.

"Dersom vi skal få til en økt bruk av nye fornybare energikilder, er biopellets på kort sikt et av de beste alternativene," sier Geir Skjevrak, leder for biopelletssatsingen i forretningsområdet Detaljmarkedsføring og nordisk energi.

Fabrikken skal produsere 8000 tonn pellets i året, tilsvarende nesten 40 millioner kilowattimer, med råstoff fra Norske Skogs parkettfabrikk i Brumunddal.

Det er mulig å doble produksjonen, men Statoil ønsker foreløpig ikke å satse i stor skala.

Ifølge Skjevrak er anlegget likevel stort nok til at det er mulig å tjene penger på det.

Brenselet skal leveres en skolebygning i Brumunddal, et sentralvarmeanlegg i Eidskog kommune i Hedmark og Norges Landbrukshøgskole på Ås i Akershus.

Norske Skog, som er Norges største produsent og bruker av bioenergi, er ansvarlig for framstillingen av brenselet. Statoil har ansvar for salg og distribusjon.