Åpner Vestprosess

desember 7, 1999, 07:00 CET

I dag, tirsdag 7. desember, foretar fylkesmannen i Hordaland Svein Alsaker den offisielle åpningen av Vestprosess-anleggene på Mongstad.

I tillegg til et nytt anlegg for å prosessere våtgass omfatter Vestprosess en rørledning fra Norsk Hydros råoljeterminal på Sture og Statoils gassanlegg på Kollsnes i Hordaland. Dessuten er det blitt bygget to fjellagre og en ny kai på Mongstad. Anlegget ble satt i drift 1. oktober i år.

Direktør for Statoils raffineringsvirksomhet, Leidulf Ramstad, sier oppkoplingen med de to naboterminalene Sture og Kollsnes gir selskapet tilgang på mer råstoff fra kontinentalsokkelen.

Vestprosess leverer kondensat, propan og butan, eller natural gas liquids (NGL). Tidligere ble disse lette råstoffkvalitetene på Kollsnes og Sture enten solgt sammen med vanlig råolje til lavere pris eller injisert med gass tilbake til reservoaret. Sammen med råoljen fra den nylagte Troll oljerør II fra Nordsjøen bidrar dette råstoffet til å øke uttaket fra raffineriet med 25 prosent årlig til 10 millioner tonn bensin og diesel. Raffineriet har dessuten femdoblet sin produksjon av propan og butan til en halv million tonn årlig.

Ramstad opplyser at produksjonen øker uten å bruke mer energi, fordi prosessanlegget for NGL utnytter spillvarmen fra raffineriet.