Borgland Dolphin på plass

januar 20, 2000, 07:00 CET

Boreriggen Borgland Dolphin kom på plass på Sygna-feltet i Statfjord-området søndag 16. januar, nær halvannet år senere enn planlagt.

Riggeier Fred. Olsen Energy og Statoil inngikk sommeren 1997 en leieavtale for riggen. Statoil skulle disponere den i seks år fra tredje kvartal 1998. Umiddelbart etter at avtalen var inngått ble riggen satt på verft i Belfast for en omfattende ombygging. Først ved årsskiftet 1999/2000 aksepterte Statoil å overta den.

Terje Vatn, sektorsjef for rigger i Boring og brønnoperasjoner, sier forsinkelsen først og fremst går ut over driftsenheten som skulle hatt riggen, i dette tilfellet Statfjord. De har måttet skaffe seg erstatningsrigger for å få gjennomført boreprogrammet til rett tid. Dette fører i neste omgang til en reduksjon av arbeidsomfanget som Borgland Dolphin opprinnelig ble leid inn for.

Riggen skulle vært brukt på Statfjord-området de tre første årene av kontraktsperioden, etterfulgt av tre år med leteboring. Nå krymper Statfjord-engasjementet til to år.

For Statoil blir det ifølge Vatn en utfordring å holde riggen beskjeftiget de fire siste kontraktsårene.