Første butan fra Vestprosess

februar 10, 2000, 11:30 CET

Den første lasten med butan fra Vestprosess-anlegget er klar for utskipning fra Mongstad i Nordhordland.

Luxembourg-registrerte Flanders Gloria, et av de største LPG-skip på markedet med en kapasitet på 43.000 tonn, skal laste 12.000 tonn butan ved Mongstad-raffineriet. Deretter skal resten av lasten fylles opp ved Statoils gassanlegg på Kårstø.

Gassen går til kunder i Sør-Europa, hvor den skal fylles på flasker til bruk i husholdninger.

Skipet går fra kaien på Mongstad i løpet av torsdag 10. februar, ifølge Bjørn Vidar Dale som er områdeleder for ytre anlegg ved raffineriet.

Som en del av Vestprosess-utbyggingen gravde Statoil i fjor ut to lagerhaller på 60.000 kubikkmeter hver for propan og butan på Mongstad.

Butan er sammen med propan en bestanddel i flytende petroleumsgass (Liquefied petroleum gases, LPG).