Velger Mikkel-konsept i mai

mars 6, 2000, 07:00 CET

Partnerne i den Statoil-opererte Mikkel-lisensen i Norskehavet tar sikte på å velge utbyggingsløsning for gassfeltet i mai.

Ett av utbyggingskonseptene som vurderes er undervannsanlegg med brønnstrømsoverføring til Åsgard B-plattformen via Midgard-feltet. Dette kan gjøre det mulig å utvinne nær 19 milliarder kubikkmeter gass til en utbyggingskostnad på 1,7 milliarder kroner.

Leder for Mikkel-prosjektet, Kjetil Ohm, sier partnerskapet vurderer å ta i bruk en undervanns våtgasskompressor dersom dette alternativet velges. Kompressoren gjør at utvinningen kan økes fra rundt 19 til 29 milliarder kubikkmeter, men den vil kunne fordyre utbyggingen med rundt 750 millioner kroner.

Det andre alternativet er å sende gassen til det Shell-opererte Draugen-feltet. Da kan om lag 29 milliarder kubikkmeter gass utvinnes. Utbyggingskostnadene blir i dette tilfellet 2,8 - 3 milliarder kroner.

I begge alternativene skal gassen sendes gjennom rørledningen Åsgard transport til mottaksterminalen på Kårstø i Nord-Rogaland. Der skal den behandles før videre transport til kontinentet.

"Prosjektets viktigste oppgave nå er å få framdrift i de kommersielle forhandlingene med Åsgard- og Draugen-lisensene om mottak av brønnstrømmen fra Mikkel," sier Ohm.

Lisensgruppen skal i mai også ta stilling til videre investeringer. Plan for utbygging og drift kan tidligst leveres myndighetene i september. Avhengig av hvilken løsning som velges, kan produksjonen starte i 2002/2003.

Mikkel-feltet ligger innenfor produksjonslisensene 092 og 121. Øvrige rettighetshavere er Exxon-Mobil og Norsk Hydro.