Stans på Gullfaks C

april 11, 2000, 08:00 CEST

I løpet av den to uker lange produksjonsstansen på Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen fra 14. april skal arbeid knyttet til utbyggingsprosjektet Gullfaks satellitter fase 2 utføres.

Hovedoppgaven blir ifølge Morten F. Krogh, ansvarlig for utbyggingsaktivitetene i prosjektet, å forberede innløftingen av en prosessmodul og en modul for brønnstrøm. Modulene, som hver veier 800 tonn, skal på plass i august. I tillegg skal fakkelsystemet på plattformen oppgraderes.

Rundt 650 personer mobiliseres til revisjonsstansen. Ekstrabemanningen krever flotell, og Regalia ankrer opp ved Gullfaks C 13. april.

Etter planen skal 40.000 arbeidstimer utføres mens produksjonen er stengt ned. I tillegg skal Gullfaks drift gjennomføre 15 - 20.000 vedlikeholdstimer på eksisterende anlegg.

Utbyggingsprosjektet – som omfatter gassutvinning fra Gullfaks Sør – er beregnet å koste 4,3 milliarder kroner. I tillegg kommer prosjektet Gullfaks eksportrør.

Ved årsskiftet skal prosjektet være 90 prosent fullført. Fram til gasseksporten starter 1. oktober 2001 skal anleggene ferdigstilles og prøves ut.

"2000 er et veldig travelt år for oss, men vi er nå halvveis i prosjektløpet og har gode indikasjoner på at vi skal komme i mål som planlagt," sier Krogh.

Satellittfeltet Gullfaks Sør skal gjøre Gullfaks-feltet til en betydelig gasseksportør. Gjennom Gullfaks eksportrør, som skal knytte både Gullfaks A og C til Statpipe-ledningen, skal feltet årlig kunne eksportere om lag fem milliarder kubikkmeter gass til kontinentet.

De siste ti årene av Gullfaks-feltets levetid er gassproduksjonen ventet å spille en viktigere rolle enn oljeproduksjonen. Satellittgassen vil bidra betydelig til å forlenge feltets levetid.