Tilbudt to operatørskap

april 14, 2000, 14:00 CEST

I 16. konsesjonsrunde på norsk sokkel har Statoil blitt tilbudt to operatørskap samt deltakerandel i tre lisenser i Norskehavet.

Operatørskapene omfatter forlengelsen ut i åpent område av funnene Erlend og Ragnfrid og på en lisens i dypvannsområdet Møre Vest. Videre har selskapet fått 20 prosent deltakerandeler i "Presidentblokkene", sør for Kristin og Lavrans-funnene på sørlige Haltenbanken. Statoil er også tilbudt deltakerandeler i to blokker i Åsgard-området og i blokkene 6507/1 og 2 i Skarvområdet nord på Haltenbanken.

"Vi er skuffet over at vi ikke ble operatør på vår første prioritet 6506/5, men likevel glade for at vi har fått en betydelig deltakerandel," sier Tor Fjæran, områdeleder i Statoil. Han legger til at Statoil vil samarbeide konstruktivt med den nye operatøren Shell for å finne den beste utbyggingsløsningen for det interessante området.

Ifølge Fjæran er Statoils posisjon på sørlige Haltenbanken styrket gjennom tildelingen i 16. konsesjonsrunde. Selskapet har fått utvidet lisensområdet og er nå operatør for alle funn i området. Han mener at ressursgrunnlaget som er avdekket med Kristin, Lavrans, Ragnfrid og Erlend gir et godt grunnlag for en god utvikling av området sammen med de nytildelte President-blokkene.

Operatørskapet i Møre Vest-området ligger i et uutforsket området som kan åpne for en ny og spennende letemodell. Det må ifølge Fjæran gjennomføres mer detaljerte seismiske undersøkelser før eventuell boring kan igangsettes.

Se kart over 16. runde