Streiken får følger

mai 3, 2000, 08:00 CEST

Streiken som starter onsdag 3. mai får ikke umiddelbare konsekvenser for produksjonen på Statoil-opererte installasjoner. Byggearbeider og vedlikeholdsprosjekter blir imidlertid berørt.

Fordi taubåtrederiet Bukser og Bjergning er tatt ut i streik, kan all trafikk med større skip stoppe opp på Statoils råoljeterminal på Mongstad i Nord-Hordland og gassbehandlingsterminalen på Kårstø i Rogaland. Dette vil etterhvert kunne få konsekvenser for produksjonen på de to anleggene.

Ferdigstillelsen av Kårstø utbyggingsprosjekt, Åsgard B, Heidrun Nord og Sygna vil alle bli berørt av konflikten. Selskapet har søkt om dispensasjon fra streiken for å begrense skadevirkningene.

Fordi streiken har innvirkning på enkelte ferjestrekninger, kan det blir problemer med forsyningen til en del av Statoils bensinstasjoner. Selskapets transportører er ikke tatt ut i streik, men distribusjonen av stykkgods og flaskegass blir lammet.

Ingen Statoilansatte er tatt ut i streik.