Dypere i Kalundborg

mai 12, 2000, 08:00 CEST

Kaien utenfor Statoils raffineri i Kalundborg på Vest-Sjælland og skipsleia utenfor gjøres dypere for å kunne ta inn større råoljeskip.

Det betyr lavere fraktutgifter og dermed billigere råstoff til raffineriet.

Samtidig blir det bygget en ny tank som rommer 470.000 fat råolje. De tre prosjektene vil til sammen koste rundt 130 millioner danske kroner.

Arbeidet med den 13,5 meter dype leia startet i april. Omkring én million kubikkmeter materiale skal fjernes fra havbunnen. De ytterste rundt ni kilometrene av en total lengde på rundt 10 kilometer som skal utdypes, blir ferdig denne uken.

Når skipsleia er ferdig i begynnelsen av juli kommer den til å være rundt 15 meter dyp i en bredde på drøyt 100 meter.

Kalundborg Havn og Statoil har sammen etablert en dypvannskai like utenfor raffineriområdet. Statoil, som leier kaien av mydighetene, er i gang med å montere utstyr for lossing fra den nye kaien. Den blir tatt i bruk i juli, et halvt år foran planen.

"Full utnyttelse av den nye dybden får vi først når den nye råoljetanken er ferdig etter planen i første kvartal 2001," sier direktør Egil Sæl i Statoil Kalundborg.