Mindre skadelige utslipp

mai 22, 2000, 08:00 CEST

Statoil har på tre år redusert utslippene av miljøskadelige "røde" kjemikalier med 91 prosent til 1,3 tonn i 1999.

Selskapet har dermed langt på vei lyktes med å oppfylle den norske regjeringens handlingsplan fra juli 1999 om kutt i bruken av helse- og miljøfarlige kjemikalier.

En rekke tiltak har blitt satt i verk for å oppnå målet om null utslipp som gir varig skade på miljøet.

Kåre Salte, sektorleder i Miljøteknologi og konsekvensutredninger, er glad arbeidet med å redusere bruken av denne typen kjemikalier har gitt resultater.

"Statoil jobber kontinuerlig med å finne nye og bedre produkter som erstatning for de miljøfarlige stoffene. Dette er en jobb vi gjør sammen med kjemikalieleverandørene og Statoils tekniske miljøer," sier han.

Overingeniør Andreas Østebrøt i samme avdeling understreker at over 95 prosent av de kjemikaliene Statoil bruker og slipper ut under boreoperasjoner står på Statens forurensningstilsyns liste over "grønne" kjemikalier – det vil si kjemikalier uten miljøskadelige effekter.

Han legger til at Statoils kompetanse på kjemikalier brukes til å overvåke og redusere selskapets bruk av farlige stoffer ytterligere.