Mot full stans i produksjonen

juni 21, 2000, 08:15 CEST

Hvis ikke den pågående arbeidskonflikten blir løst, vil Statoil natt til lørdag 24. juni starte arbeidet med å stenge ned flere hundre brønner på sine produksjonsfelt på norsk sokkel.

Fire døgn etter at Oljeindustriens landsforening (OLF) 19. juni varslet lockout for alle medlemmene i Oljearbeidernes fellessammenslutning (OFS) og Lederne, blir det full stans i all olje- og gassproduksjon på sokkelen.

"Brønnene skal forlates i sikker posisjon. Vi vil ikke starte nye seksjoner som medfører at de ikke kan bli ferdigstilt i en sikker tilstand innen lørdag," opplyser Henrik Carlsen, konserndirektør i Undersøkelse og produksjon Norge.

Etter hvert som brønnene blir stengt ned, kan operatørene begynne å sende personell i land. Carlsen regner med at de første blir sendt i land fra Statoils installasjoner i løpet av lørdag 24. juni.

Foreløpig er det uklart hvor lang tid det tar å få alle på land. På Statoils installasjoner blir det totalt rundt 500 personer igjen for å ivareta sikkerheten.

"Vi vil forsøke å finne alternativ sysselsetting til personell som blir sendt på land og som ikke er organisert i OFS eller Lederne," sier Carlsen.

Han tror at Statoils landanlegg på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal, Mongstad og Kollsnes i Nordhordland og Kårstø i Rogaland vil begynne å merke virkningene av lockouten i begynnelsen av neste uke.