Bygger ut i Vietnam

juni 28, 2000, 08:00 CEST

Statoils styre vedtok nylig å investere inntil to milliarder over to år i gassutbyggingsprosjektet Nam Con Son i Vietnam.

Prosjektet omfatter utbygging av de to gassfeltene Lan Tay og Lan Do i den BP Amoco-opererte blokk 06.1 i Nam Con Son-bassenget, én gassrørledning til land inklusiv én gassterminal samt gasskraftverket Phu My 3.

"Statoil vurderer prosjektet som attraktivt. Det vil bidra til langsiktig verdiskapning i selskapet," sier Olav Heigre, direktør for Vietnam i forretningsområdet Internasjonal leting og produksjon.

Engasjementet i Vietnam skal ifølge ham være med på å sikre konsernets videreutvikling som et sterkt utviklings- og produksjonsselskap utover norsk sokkel.

Heigre legger til at det fortsatt gjenstår noen punkter før en endelig godkjennelse fra de vietnamesiske myndighetene foreligger.

"Det er en forutsetning for Statoil at avtalene er på plass før selskapet kan forplikte investeringene i prosjektet i partnerskapet," understreker Heigre.

Den første gassen kan etter planen være klar for levering i løpet av 2002.

Utover eierandelene i gassfeltene Lan Tay og Lan Do har Statoil også to andre letelisenser i Nam Con Son-bassenget. Rundt 15 personer fra selskapet arbeider med prosjektet i Vietnam og i Singapore, hvor prosjekteringen foregår.