West Epsilon til Frøy

juni 29, 2000, 08:00 CEST

Statoil framleier boreriggen West Epsilon til det Elf-opererte Frøy-feltet. Etter seks år på Sleipner Vest flyttes riggen i løpet av første halvår 2001.

Den opprinnelige leieavtalen mellom Sleipner-lisensen og riggeier Smedvig ble inngått i 1993. Avtalen er blitt forlenget underveis, og leien går ut ved slutten av 2002.

Riggen holder i denne omgang på å bore sin tredje brønn på Sleipner Vest. Det er usikkert om det blir en fjerde brønn, men uansett vil oppdraget på Sleipner være fullført senest ved årsskiftet 2000 - 2001.

"Dette er et godt eksempel på industrisamarbeid som tjener alle parter. Riggen blir ikke liggende uvirksom mens den koster leietakerne store summer, men går fra ett felt til et annet på norsk sokkel," sier prosjektleder Arne Tillerli i Statoils avdeling for riggstyring.

Avtalen med Elf trer i kraft i første halvår neste år, og går over 280 dager. Deretter gjenstår om lag et år av leieavtalen med Smedvig.

Den oppjekkbare West Epsilon er spesialtilpasset for å operere sammen med brønnhodeplattformen på Sleipner Vest, og kan ikke brukes til vanlig leteboring uten ombygging. Frøy-feltet har en tilsvarende brønnhodeplattform som Sleipner Vest, og riggen trenger bare å få forlenget bena for å kunne omplasseres.

Ifølge Tillerli skal det forhandles fram en separat avtale mellom Frøy- og Sleipner-lisensene og Smedvig som regulerer arbeidet med å bygge om og flytte riggen.