Boring i 25 år

juli 4, 2000, 15:00 CEST

I dag, 4. juli, er det 25 år siden Statoil for første gang satte boret i grunnen for å lete etter olje, da Ross Rig boret letebrønn 15/12-1 i Sleipner-området i Nordsjøen.

"Det het seg at Esso var teknisk assistent for oss i denne boringen. Men i realiteten var det de som gjorde jobben. Vi var bare læregutter," sier Idar Johnsen.

Han er i dag direktør for operasjoner i enheten Nye områder i Undersøkelse og produksjon Norge. Sommeren 1975 var han den ene av Statoils to "læregutter" om bord på Ross Rig.

Selv om første forsøk ikke resulterte i funn, lærte de fort, husker Johnsen. Allerede året etter "stod de på egne ben" under leteboringen som resulterte i funnet av Tommeliten-feltet i blokk 1/9 i Nordsjøen.

"Brønn 1/9-1 var den første vi i realiteten kjørte selv, men vi hadde representanter fra partneren Phillips Petroleum om bord på riggen. Alle trodde oljevirksomhet og amerikanere var to sider av samme sak. Det tok litt tid for oss å bryte ned den myten," sier Johnsen.

Et tilbakeblikk forteller om mange steg fram siden den gang. Det viktigste er økt kunnskap og bevissthet i bransjen omkring sikkerhet og arbeidsmiljø, mener Johnsen:

"På den tekniske siden har vi selvsagt også gått mange avgjørende steg, men viktigere er det vi har lært om hva arbeidsmiljø og gode relasjoner betyr for et godt og sikkert arbeid."

Riggeier Ross Drilling leide i 1975 ut den flunkende nye Ross Rig til et konsortium som bestod av Esso, Amoco, Conoco og Statoil. Opplæring var en del av samarbeidsavtalen mellom selskapene, og Statoil hadde undergrunns- og borefolk utplassert hos alle samarbeidspartnerne i en to års periode.

Brønn 15/12-1 var riggens aller første operasjon, og ildprøven fant sted på 95 meters havdyp. Brønnen strakte seg 3269 meter vertikalt ned i undergrunnen. Riggen stod for de fleste av selskapets operasjoner fram til 1981.

Siden har Statoil blant annet boret horisontale brønner med totallengde på nærmere 9000 meter, og den lengste brønnen som hittil er boret fra flyterigg – på 7385 meter.

Selskapet har også skaffet seg erfaring på store havdyp. I fjor boret selskapet en brønn i Mexicogolfen, hvor havdypet er over 2000 meter.

Sommeren 2000 er 15 flyttbare borerigger i aksjon for Statoil.