Lovende funn i Kasakstan

juli 24, 2000, 10:00 CEST

Det er funnet olje i den første letebrønnen i Kashagan-strukturen nordøst i Kaspihavet. Det bekrefter Offshore Kazakstan International Operating Company (OKIOC), der Statoil er partner med 4,8 prosent.

"De foreløpige resultatene er meget positive, og vi ser fram til de endelige svarene fra testene," sier Per Einar Rettedal, leder av Statoils Kasakstan-organisasjon i forretningsområdet Internasjonal undersøkelse og produksjon.

Han opplyser at det er for tidlig å si noe om funnets omfang. Det er oppdaget både olje og gass i reservoarer som ligger rundt 4000 meter nede i undergrunnen. Resultatene gjennomgås nå og blir ventelig klar i løpet av høsten.

OKIOCs disponent, Keith Dallard, uttaler at konsortiet er oppmuntret over informasjonen fra den første testen. Han håper at ytterligere undersøkelses- og avgrensningsboring kommer til å styrke resultatet.

Når resultatene er klare, skal rettighetshaverne ta stilling til om det skal bores en letebrønn nummer to. Dette er i tråd med produksjonsdelingsavtalen som partnerne i OKIOC har inngått med kasakstanske myndigheter. Resultatene fra letebrønnen blir viktig for beslutningen som skal tas om hvorvidt Statoil skal satse videre i landet.

Den Parker Drilling-eide boreriggen Sunkar utførte boringen av brønnen Kashagan Øst 1. Funnet er det første på den kasakstanske sokkelen. Brønnen 1 ble boret på tre meters havdyp ned til rundt 5200 meter.

Boreaktiviteter på Kashagan Vest, som ligger rundt 40 kilometer fra Kashagan Øst, begynner høsten 2000.

OKIOC er sammensatt av ENI, British Gas, BP Amoco, ExxonMobil, Inpex, Phillips Petroleum, Shell, Statoil og TotalFinaElf.