Statfjord B tilbake i normal drift

august 8, 2000, 14:00 CEST

Oljeproduksjonen på Statfjord B-plattformen i Nordsjøen er på vei tilbake til normalt nivå, to døgn etter at den ble redusert.

Etter at en rutinemessig sjekk 6. august avdekket mangler ved brannslokkingssystemet, ble produksjonsnivået trappet ned av sikkerhetsmessige grunner.

Den gjennomsnittlige produksjon på Statfjord B har i år ligget på rundt 95.000 fat olje per dag. I går var den nede på 13.000 fat, inntil opptrappingen begynte klokken 22.00.

Manglene ved brannslokkingssystemet er nå utbedret, og produksjonen vil ventelig ligge på omtrent 75.000 fat olje i løpet av kvelden.