Første etan fra Kårstø

august 11, 2000, 07:45 CEST

Statoils anlegg for etanproduksjon på Kårstø i Nord-Rogaland er satt i drift. Det er første gang selskapet produserer denne gassen.

Etanen skilles ut fra gass som kommer i rørledninger fra Åsgard-feltet på Haltenbanken og Troll-feltet i Nordsjøen .

Ved full drift skal anlegget produsere 620.000 tonn etan i året. Mottakere blir petrokjemibedriftene Borealis i Stenungsund i Sverige, hvor Statoil eier 50 prosent, og Norsk Hydros anlegg på Rafnes og på Herøya. Den petrokjemiske industrien omdanner etan til polyolefiner som er råstoff til plast.

Den første lasten skal etter planen skipes ut fra terminalen i slutten av måneden.

"Oppstarten har gått uproblematisk så langt, men vi prøveproduserer foreløpig så det vil ta tid å fylle opp den 25.000 kubikkmeter store lagertanken," sier Nils Kristian Strøm, prosjektleder i Europeisk gass.

Han forteller at det ble lagt opp til å bygge etanfabrikk på Kårstø i forbindelse med byggingen av rørledningen Statpipe midt på 80-tallet. Men Teesside-terminalen i Storbritannia har helt til nå dekket behovet i markedet. Med avtakende produksjon fra Teesside kunne prosjektet på Kårstø realiseres.

Bak etananlegget står investeringsselskapet Etanor, som eies av Statoil, Shell, Norsk Hydro, Conoco, Mobil og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Statpipe-gruppen har vært ansvarlig for byggingen av anlegget.

Det delvis Statoil-eide selskapet Navion og rederiet Solvang skal skipe ut hver sin halvpart av gassen.