Varmer sykehus med trepellet

august 25, 2000, 08:30 CEST

Trepellet fra Statoil og Norske Skogs fabrikk i Brumunddal skal varme opp Oppland Sentralsykehus Lillehammer.

En rammeavtale inngått med Oppland fylkeskommune omfatter salg av om lag 2200 tonn trepellet årlig i to år. Av disse skal rundt 2000 tonn pellet brukes til oppvarming av sykehuset.

Fylkeskommunen blir med med dette Langmoen Trepelletsfabrikks største kunde nest etter Norges Landbrukshøgskole på Ås, som mottar 2400 tonn pellet i året. Fabrikken produserer totalt 8000 tonn i året.

"Dette er en viktig avtale. Både fordi leveransen er betydelig, og fordi vi har fått eksklusiv rett til å levere all pellet fylkeskommunen trenger de neste to årene," sier Geir Ove Ropphaugen, Statoils prosjektleder for energiløsninger.

Leveransene starter på slutten av året.

Trepellet, tidligere kalt biopellet, lages av avfall fra skogindustrien. Energiinnholdet er to til fem ganger høyere enn i uforedlet biobrensel.