Inngår avtale om rørledning

oktober 17, 2000, 12:30 CEST

Statoil undertegner i dag, 17. oktober, en rammeavtale med sju andre selskaper om å prosjektere en ny oljerørledning fra Aserbajdsjans hovedstad Baku gjennom Georgia til havnebyen Ceyhan i Tyrkia.

De øvrige deltakerne er britisk-amerikanske BP, amerikanske Unocal, tyrkiske TPAO, saudi-arabiske/amerikanske Delta Hess, japanske Itochu, britiske Ramco og det aserbajdsjanske statsoljeselskapet Socar.

Avtalen omfatter finansiering og foreløpig prosjektering av den omlag 1.800 kilometer lange oljerørledningen. Med en diameter på 42 tommer og en transportkapasitet på rundt én million fat olje i døgnet, blir dette den viktigste eksportveien for olje fra Aserbajdsjan. Ledningen er beregnet å koste rundt 25 milliarder kroner. Beslutning om å bygge den vil først bli tatt om halvannet år.

Ved sin signatur trer selskapene inn i tidligere ratifiserte avtaler som sikrer transitt gjennom Aserbajdsjan, samt en mellomstatlig avtale som regulerer transittforholdene mellom de tre landene Aserbajdsjan, Georgia og Tyrkia. I løpet av de neste to dagene skal selskapene signere tilsvarende avtaler med Georgia og Tyrkia.

Rolf Magne Larsen, direktør for Statoil Caspian Region i Baku, mener dette er en meget viktig milepæl for Statoil i Aserbajdsjan og for den økonomiske utviklingen i landet.

"Det viktigste med denne avtalen er at den sikrer fullt tempo i videreføringen av utbyggingsplanene for første fase av oljefeltet Azeri Chirag," sier han.

Han legger til at feltet i første omgang vil få en produksjonskapasitet på inntil 400.000 fat olje per dag. Det tilsvarer topproduksjonen fra Statfjord A i Nordsjøen.

Produksjonen er ifølge Larsen planlagt startet i årsskiftet 2004/2005.

"Uten sikkerhet for at en transportløsning kunne realiseres samtidig, ville utbyggingsplanene for Azeri Chirag ikke blitt videreført," framholder han.

Statoils andel i rørleggingsprosjektet er 6,37 prosent. Operatøren BP har 25,41 prosent, Socar 50 prosent, Unocal 7,48 prosent, TPAO 5,02 prosent, Itochu 2,92 prosent, Ramco 1,55 prosent og Delta Hess 1,25 prosent.