Tørr brønn ved Røst

oktober 31, 2000, 14:30 CET

Statoil har fullført boringen av den første letebrønnen i området Nordland VI uten å finne olje eller gass.

Utvinningstillatelse 220 ligger sørvest av øya Røst i Lofoten, og letebrønn 6710/10-1 ble boret av boreskipet West Navion.

Formålet var å undersøke mulighetene for olje og gass i bergarter av paleocen alder, en ny letemodell nord i Norskehavet. Boringen ble avsluttet ved 2231 meter i bergarter av sen kritt alder.

Kristin Rønning, ansvarlig for leteaktivitet i Nye områder Norskehavet, ser muligheter for videre aktivitet i området, selv om boreresultatet er skuffende.

"Boringen gir interessant informasjon om de geologiske forholdene, og vi fortsetter evalueringen av området med tanke på ny leteaktivitet," sier hun.

Nordland VI ble åpnet for oljeleting i 1994. Det er et område med spesielle natur- og miljøkvaliteter, og de siste årene er det gjennomført omfattende undersøkelser for å kartlegge mulige konsekvenser ved oljevirksomhet. For å ta ivareta hensynet til miljøet er operasjonene belagt med spesielle restriksjoner.

West Navion skal bore videre for Statoil, og går nå til utvinningstillatelse 128 i Norne-området i Norskehavet.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 220 er Statoil med 40 prosent, Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) 30 prosent, Amerada Hess 15 prosent og Fortum 15 prosent.