Åsgard-anlegget på Kårstø åpnes

januar 11, 2001, 07:00 CET

I dag, 11. januar, foretas den offisielle åpningen av det Statoil-opererte prosessanlegget på Kårstø i Rogaland med tilhørende gassledningssystem fra Åsgard-feltet i Norskehavet.

Kårstø er Europas største anlegg for prosessering av naturgass. Energimengden som skal eksporteres herfra i år utgjør 221 terawattimer (TWh). Til sammenlikning var fjorårets totale kraftproduksjon i Norge 141,8 TWh.

"Nye ressurser fra Haltenbanken bidrar til å øke verdiskapningen av norsk gass og gjør Kårstø-terminalen til Europas største leverandør av LPG," sier Leidulf Ramstad, direktør for Kårstø-anleggene. Liquefied petroleum gases (LPG) er en felles betegnelse for våtgassene propan og butan.

Leveransene av norsk gass til Europa når en topp i 2005 da det skal eksporteres rundt 70 milliarder kubikkmeter årlig. Av dette kommer Åsgard-feltet til å stå for om lag 15 prosent.

Gassen fra Åsgard transporteres gjennom en 707 kilometer lang rørledning til Kårstø hvor gasstrømmen skilles i enkeltkomponenter. Et nytt produkt fra Kårstø er etan, som den petrokjemiske industrien bruker i produksjonen av plastråstoff.