Borer nord for Kristin

januar 29, 2001, 07:30 CET

Boreriggen Scarabeo 5 borer en letebrønn for Statoil nord for Kristin-feltet i Norskehavet.

Brønnen bores på en egen struktur i lisens 134 B. Formålet er å sjekke om det finnes gass og kondensat i strukturen.

Riggen skal bore ned til 5000 meter, og arbeidet er beregnet å ta 96 dager.

"Resultatene fra brønnen kan få betydning for videre utbygging av Kristin," sier sektorsjef Ørjan Birkeland.

Før den Saipem-opererte riggen satte kurs mot Norskehavet, ble den oppgradert for å kunne bore på brønner med høy temperatur og høyt trykk for Statoil og Shell.

Shell skal senere bruke riggen på en brønn som har likhetstrekk med den som nå bores ved Kristin.