Sikkerheten må bli bedre

februar 22, 2001, 07:15 CET

Statoil hadde to dødsulykker i forbindelse med virksomheten i fjor. Det er like mange som i 1999 og i 1998.

En person døde i en trafikkulykke i Polen, og én matros på det danske fartøyet Mærsk Seeker omkom under arbeid ved Veslefrikk B-plattformen i Nordsjøen. I tillegg omkom to mennesker i arbeid for Navion, som Statoil eier 80 prosent av.

Sikkerhetsdirektør Geir Pettersen synes det er tungt å registrere dødsfall i forbindelse med Statoils virksomhet:

"Dette kan vi aldri akseptere. Vi må arbeide med fornyet kraft for å sikre at vi når våre høye ambisjoner om null skader på mennesker og miljø og null ulykker eller tap," sier han.

Statistikken på fraværs- og personskader viser en svak, men positiv utvikling i 2000. Derimot har frekvensen for antall hendelser med høyt tapspotensial gått opp. Fordi slike hendelser kan føre til ulykker, er sikkerhetsdirektøren meget opptatt av å analysere dem og iverksette tiltak med tanke på varig forbedring.

Forbedringene dreier seg om ny utforming av anlegg og utstyr. Andre virkemidler er å endre prosedyrer og praksis for utført arbeid. Selv etter mange års drift på land og til havs mener Pettersen det er mulig å endre praksis, atferd og holdninger.