Injeksjonstest på Heidrun

februar 26, 2001, 07:00 CET

Heidrun-plattformen i Norskehavet tester Statoil om det er mulig å injisere produsert vann tilbake i undergrunnen.

Produksjonsbrønnene på feltet trenger trykkstøtte, og injeksjon av produsert vann er et alternativ til injeksjon av sjøvann.

Løsningen har store miljøgevinster. Det blir ingen skadelige utslipp fra det produserte vannet til sjøen. Metoden er også gunstig for oljeproduksjonen fordi den medfører lite saltavleiring (scaling). Dette reduserer behovet for brønnbehandling og dermed også miljøbelastningen gjennom redusert energi- og kjemikaliebruk.

"Dersom testen er vellykket, er det aktuelt å investere i et permanent anlegg for å kunne injisere alt vannet som produseres på feltet," sier Sten Paltiel, miljøkoordinator i Heidrun.

Pumpeanlegget som brukes i testen, er overskuddsutstyr fra utbyggingen av Åsgard-feltet i Norskehavet.

Injeksjonsforsøket startet 5. februar i brønn A-43. For tiden sprøytes det inn 2500 kubikkmeter vann i døgnet, som tilsvarer 40 prosent av vannet som produseres på Heidrun.

Statoil har lengst erfaring med å injisere produsert vann på Yme-feltet i Nordsjøen. Feltet, som skal stenges ned til sommeren, ble satt i drift i 1996.