Utreder Snøhvit

april 6, 2001, 12:30 CEST

Partnerne i gass- og kondensatfeltene Snøhvit, Askeladd og Albatross i Barentshavet leverer i disse dager en konsekvensutredning til Olje- og energidepartementet.

Snøhvit-prosjektet planlegger et anlegg på Melkøya i Finnmark. (Ilustrasjon: Jan Ulriksen)

Konsekvensutredningen er en del av søknaden om utbygging og drift av feltene. Den beskriver utbyggingen i forhold til natur, miljø og samfunn. I forkant er en rekke høringer og møter med berørte parter gjennomført for å sikre løsninger som ivaretar alle interesser og behov på best mulig måte, forteller ansvarlig for utredningen Bjørn Fossan.

Utbyggingen er ennå ikke vedtatt i lisensen, men utredningen tar utgangspunkt i at Plan for utbygging og drift leveres til sommeren. Utbyggingsaktivitetene kan da starte i 2002 og produksjonsstart blir i 2006. Driften antas å kunne vare i 30 år.

Rettighetshavernes foreslår å bygge ut feltene med havbunnsinnretninger som styres fra et ilandførings- og utskipningsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Et anlegg for flytende tørrgass (LNG) er planlagt bygd på Melkøya. Gassen fra de tre feltene fryses ned og omdannes til flytende form. Den flytende gassen transporteres fra øya i spesialskip.

Konsekvensutredningen skal sendes på høring til alle berørte parter.