Zeepipe stengt

april 17, 2001, 10:00 CEST

Den Statoil-opererte rørledningen Zeepipe, som transporterer naturgass fra felt i Nordsjøen til Zeebrugge i Belgia, ble stengt 14. april.

Årsaken er at en mindre mengde gass lekket ut gjennom en ventil på en ubemannet stigerørsplattform tilknyttet Sleipner A-plattformen. For å kunne reparere ventilen måtte ledningen stenges.

"Vi regner med at det kan gå om lag to uker fra tidspunktet for nedstengning til gasstransporten er i gang igjen," sier Terje Faae, direktør for transportnett i Europeisk gass.

Han legger til at situasjonen som er oppstått ikke på noe tidspunkt har truet sikkerheten på installasjonene.

Zeepipe-kundene tilbys gass fra alternative landingspunkter i Tyskland og Frankrike i stengningsperioden.

Om lag 20 prosent av norsk gasseksport, som i år ventes å komme opp i 56,8 milliarder kubikkmeter, går gjennom den 814 kilometer lange rørledningen.

Zeepipe ble satt i drift i 1993, og er en av fem rørledninger som transporterer naturgass fra norsk sokkel til kontinentet.

Statoils andel i Zeepipe er på 15 prosent. Øvrige partnere er Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) med 55 prosent, Norsk Hydro 11 prosent, Shell 7 prosent, ExxonMobil 6 prosent, TotalFinaElf 4,6 prosent og Conoco 1,4 prosent.