Historisk vedtak for konsernet

april 26, 2001, 17:00 CEST

"Dette er en historisk dag for Statoil." Det var konsernsjef Olav Fjells umiddelbare kommentar etter at Stortinget i dag, 26. april, vedtok å børsnotere konsernet.

Flertallet på Stortinget stemte for å delprivatisere Statoil, at konsernet kan kjøpe 15 prosent av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og at selskapet går på børs.

"Regjeringen mener at dette er et viktig tiltak for selskapets framtidige utvikling og verdiskapningspotensial," sa olje- og energiminister Olav Akselsen fra Stortingets talerstol.

Han karakteriserte dagen i dag som en "milepæl i i norsk oljehistorie."

Konsernsjef Olav Fjell var tilhører i Stortinget de fire timene Stortingsproposisjon Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE ble diskutert.

Etterpå svarte Fjell følgende på spørsmål om hvordan en børsnotering til sommeren vil innvirke på ansattes hverdag:

"Jeg tror ikke folks arbeidsdag blir særlig annerledes enn før. Men vi vil nok merke en skjerping i oppmerksomheten mot den virksomheten vi driver."

I dagens debatt i Stortinget bekreftet statsminister Jens Stoltenberg at regjeringen legger fram endringer i petroleumsbeskatningen fredag 27. april. Proposisjonen inneholder betydelig mindre skatteskjerpelser overfor selskapene på norsk sokkel enn det Finansdepartementet opprinnelig hadde foreslått. Dette innebærer at børsnoteringsløpet kan fortsette som planlagt.