Nytt verktøy for miljøvarsling

mai 16, 2001, 07:30 CEST

Statoil har utviklet et nytt verktøy for miljøstyring på sokkelinstallasjonene. Verktøyet er tatt i bruk på alle Statoil-opererte felt på norsk sokkel.

Statens Forurensningstilsyn gav nylig formell aksept til å bruke verktøyet EIF (Environment impact factor) i arbeidet for å nå målet om null miljøskadelige utslipp. EIF er en datamodell som varsler om miljøsituasjonen i havet rundt plattformene. Modellen beregner utslippsnivå og -sammensetning i forhold til naturens tålegrense i hvert enkelt område.

I følge Ståle Johnsen, som er ansvarlig for utviklingen av verktøyet, kommer disse beregningene til å spille en viktig rolle framover som basis for faste årlige miljøovervåkninger i de ulike regionene på sokkelen.

Han forteller at produsert vann fra feltene studeres gjennom EIF. Resultatene gir svært godt grunnlag for å bestemme hvilke tiltak det enkelte felt bør satse på for å redusere utslippene av miljøskadelige stoffer. For eksempel vurderes nye metoder for rensing av produsert vann, overgang til nye og mer miljøvennlige kjemikalier og reinjeksjon av produsert vann.

"Målet vårt er null skadelige utslipp fra 2005, i tråd med myndighetenes mål. Denne målsettingen var bakgrunnen for at EIF ble til," sier Johnsen.

I løpet av de neste par årene skal det for hvert enkelt felt tas beslutninger om hvilke tiltak som skal iverksettes.