Siri slokker fakkelen

mai 18, 2001, 08:00 CEST

Den Statoil-opererte Siri-plattformen er blitt den første produksjons-installasjonen på dansk sokkel som ikke fakler gass.

7. april, godt to år etter at det marginale feltet vest for Esbjerg begynte å produsere olje, ble også systemet for gjenvinning av gass til fakkel satt i drift.

Tidligere ble varierende mengder gass faklet ved driftsavbrudd og trip av prosessen. Nå går all gassen enten til strømproduksjon på plattformen eller den blir reinjisert i reservoaret. Bare en liten pilotflamme på 300 kubikkmeter i døgnet brenner.

Fram til i vår er det i snitt blitt faklet 25.000 kubikkmeter gass i døgnet på Siri. Dette nivået er iIfølge teknisk rådgiver Albert Johnsen lavt i forhold til tilsvarende installasjoner på dansk sokkel.

Gassgjenvinning og miljønyvinninger som injeksjon av produsert vann er den del av Siris driftsfilosofi. Denne bygger på Statoils ambisjon om ingen miljøskadelige utslipp.

Johnsen sier at det har tatt tid å arbeide inn de ulike prototypeløsningene. For eksempel har prinsippet for Swag (Simultaneous water and gas)-injeksjon i reservoaret vært en suksess fra første stund. Reinjeksjon av produsert vann har imidlertid ført til økt slitasje på injeksjonspumpene, og utformingen på disse skal endres.