Internasjonalt miljøsamarbeid

juni 13, 2001, 08:00 CEST

Statoil deltar i et internasjonalt samarbeid for å belyse forholdet mellom oljevirksomheten og naturens biologiske mangfold.

Bjørn Kristoffersen, som er spesialrådgiver på miljø i forretningsområdet Internasjonal undersøkelse og produksjon, sier at petroleumsvirksomheten overalt i verden er underlagt krav om å framlegge konsekvensutredninger på miljøsiden før inntreden i et nytt område.

"Problemet er at det i dag ikke finnes måleverktøy som gir klare nok resultater," sier han.

Ifølge Kristoffersen er målet å konkretisere følgene av oljevirksomheten for biologisk mangfold i vid forstand og å komme opp med gode målemetoder. Gruppen vil også arbeide for å utvikle utbyggings- og driftspraksis som best mulig ivaretar hensynet til omgivelsene.

Samarbeidsgruppen, The Energy and Biodiversity Initiative (EBI), består av oljeselskapene BP, Chevron, Enron, Shell og Statoil. I tillegg er fem internasjonale miljøorganisasjoner med. Samarbeidet skal gå over tre år.