Gradvis over til Petoro

juni 22, 2001, 08:00 CEST

Oppgaver knyttet til lisensadministrasjonen av de statlige eierandelene i blokker, transportsystemer og anlegg på norsk sokkel skal gradvis overføres fra Statoil til Petoro.

Statoil har til nå forvaltet Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), men staten har opprettet selskapet Petoro til å ta seg av dette. Til tross for at formell dato for endringen er satt til 17.juni, vil forvalteransvaret i praksis bli overført fortløpende fram til årsskiftet.

Statoil får økonomisk kompensasjon for arbeidet som legges ned. Blant annet skal selskapet føre regnskapene for de statlige andelene ut året, mens Petoro har ansvaret for budsjettet for 2002.

Petoro skal forvalte om lag 85 lisenser og 20 interessentskap innen transport og behandling i porteføljen for staten. I fire felt overtar Petoro lisensadministrasjonen fra første dag. Det gjelder Snøhvit i Barentshavet, Kristin og Ormen Lange i Norskehavet og Troll i Nordsjøen.