Sertifikat for miljøstandard

juni 27, 2001, 08:00 CEST

Som det første landkontoret i Internasjonal leting og produksjon (INT) er Statoil i Aserbajdsjan sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001.

Sertifiseringen er gitt for tre år og gjelder fra 25. juni. Den innebærer at Statoils virksomhet er i tråd med internasjonale krav og standarder for miljøstyring.

Sertifikatet omfatter virksomheten i Aserbajdsjan og Georgia. Statoil eksporterer i dag olje fra Aserbajdsjan til oljeterminalen i Supsa i Georgia. Selskapet er også partner i rørledningsprosjekt fra Aserbajdsjan via Georgia til Tyrkia.

Hele staben ved kontoret til Statoil i Aserbajdsjans hovedstad Baku har siden nyttår utviklet og kvalitetssikret sitt miljøstyringssystem. Ifølge prosjektansvarlig for arbeidet, Karl Sjøen, er arbeidet gjennomført på under et halvt år. Vanligvis tar en slik prosess over ett år.

"Vi har ikke funnet på noe nytt for Aserbajdsjan, men lagt til grunn etablerte miljøstyringsprinsipper i Statoil. For et selskap med Statoils klare miljøprofil er det viktig å få dokumentert at vi også internasjonalt har et sterkt fokus på miljøarbeidet," sier Sjøen.

Miljøstyringssystemet er et redskap for kontinuerlig forbedring på miljøområdet. Eksterne revisorer skal gjennomgå systemet årlig for å se til at virksomheten oppfyller standardens krav.