Utbyggingsplan for Sigyn

juni 29, 2001, 10:00 CEST

Rettighetshaverne i det ExxonMobil-opererte Sigyn-feltet i Nordsjøen leverer i dag, 29. juni, Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene.

Utbyggingsplanen presenterer en løsning med en havbunnsramme knyttet til det Statoil-opererte Sleipner Øst-feltet. Statoil, som har 50 prosent av rettighetene i Sigyn, får en ledende rolle i utbyggingen av feltet på vegne av operatøren. Investeringene er beregnet til om lag to milliarder kroner.

Gass- og kondensatfeltet består av forekomstene Sigyn Vest og Sigyn Øst.

Leder for utbyggingen i Statoil, Tor Torsøy, sier at Sigyn inneholder en god del lettolje og kondensat. Feltet blir et positivt bidrag til Sleipner-anleggene, fordi det er ledig kapasitet for væske både på Sleipner A-plattformen og på mottaksanlegget på Kårstø i Rogaland.

Utbyggingsaktivitetene på feltet skal i hovedsak foregå sommeren og høsten 2002.

Sigyn-feltet er nylig tildelt leveranseansvar under norske gassalgskontrakter.

Rettighetshavere i feltet er ExxonMobil (40 prosent), Norsk Hydro (10 prosent) og Statoil (50 prosent).