"Gå til hovedinnhold"

Gjennombrudd i Angola

juli 16, 2001, 08:00 CEST

Myndighetene i Angola har bekreftet at Hydro får en betydelig andel og viktige oppgaver i utforsking og eventuell utbygging av den lovende blokk 34 på angolansk sokkel. Samtidig er det gjort kjent at Hydro overtar 10 prosent av blokk 25 i Angola.

Tildelingene representerer et viktig skritt framover når det gjelder strategien om å videreutvikle Angola som et kjerneområde innenfor Hydros internasjonale oljevirksomhet, konstaterer Torstein Dale Sjøtveit, ansvarlig for Angola i Utforsking og Produksjon Internasjonal, overfor juliutgaven av Hydros konsernmagasin Profil.

I en melding som ble offentliggjort av angolanske myndigheter i Luanda 22. juni, blir det opplyst at statsoljeselskapet Sonangol er gitt operatøransvaret for utforsking og utbygging av dypvannsblokk 34, med teknisk assistanse fra Hydro. Hydros personell vil være integrert som en del av blokk 34-teamet i Sonangol for å bistå det unge, angolanske oljeselskapet i de tekniske og operasjonelle aktivitetene.2

Bredt samarbeid gjennom flere år

Som en følge av dette vil Hydro og Sonangol fortsette det omfattende samarbeidsprogrammet som ble innledet i 1998. Gjennom det såkalte MTT-programmet ("Management and Technology Transfer") har Hydro forpliktet seg til å føre over og bygge opp kompetanse i Sonangol, slik at selskapet på selvstendig grunnlag blir i stand til å ta nye utforskings- og utbyggingsoppdrag innenfor og utenfor Angola.

Hydro har også blant annet sagt seg villig til å tilby jordbruksopplæring for å sette lokalbefolkningen bedre i stand til å drive lønnsom virksomhet på egen hånd.

Selv har Sonangol en andel på 20 prosent i blokk 34, mens det er bekreftet at Hydro får 30 prosent. Øvrige deltakere blir Phillips Petroleum, Braspetro og Shell. Sonangol sendte ut anbudsinvitasjoner til rundt 20 internasjonale oljeselskaper i september i fjor.

Blokk 34 ligger om lag 150 kilometer nordvest for Angolas hovedstad Luanda og rett sør for den meget oljerike blokk 17, der Hydro har en eierandel på 10 prosent. På blokk 17 er det oljerike Girassol-feltet ventet å komme i produksjon senere i år. Hydro har for øvrig eierandeler på henholdsvis 27,5 og 10 prosent i blokk 5 og 9, som ligger på grunt vann.

- Den viktigste målsettingen for Hydro i Angola er å skape lønnsom virksomhet med basis i blokk 17, blokk 34 og de andre leteblokkene vi er med i. I tillegg er det viktig å videreutvikle vår nøkkelrolle i forhold til å bygge opp et selvstendig, nasjonalt petroleumsselskap i Angola, foruten å bidra med bedre tilgang på vann, mat og energi i Luanda-området til overkommelige priser og innenfor et bærekraftig økonomisk system, sier Torstein Sjøtveit.

Nye andeler i blokk 25

I midten av juli kom en annen viktig melding om utvidet Hydro-engasjement i Angola: Hydro har kommet til enighet med ExxonMobil om å overta en andel på 10 prosent i blokk 25 om lag 400 kilometer sørvest for den angolanske hovedstaden Luanda.

Blokk 25 ligger ved siden av blokk 24, der Sonangol og ExxonMobil nylig kunne bekrefte et oljefunn i Semba-1-brønnen. Vanndypet på blokk 25 varierer mellom 700 og 2.250 meter.

Hydro anser blokk 25 som et av de mest lovende dypvannsområdene i Kwanza-bassenget, som ligger i en del av angolanske farvann der det så langt bare er boret et mindre antall utforskingsbrønner. En ny letebrønn er ventet å bli boret på blokken senere i år.

Andelene i blokk 25 fordeler seg nå med 40 prosent på operatøren Agip, 25 prosent på Sonangol og ExxonMobil og 10 prosent på Hydro.