Oljefunn ved Kristin

juli 20, 2001, 12:00 CEST

Operatøren Statoil har påvist olje i en letebrønn rundt 10 kilometer nord for Kristin-feltet i Norskehavet.

Oljefunnet ble gjort i brønn 6506/11-7 på M-strukturen i utvinningstillatelse 134B.

"Funnet er viktig for utviklingen og forståelsen av området, og det vil også få betydning for videre leteaktiviteter," sier sektorsjef Ørjan Birkeland i Statoil-enheten Halten/Nordland Leting.

Den Saipem-opererte riggen Scarabeo 5 boret brønnen til en total dybde på 4942 meter under havoverflaten. Vanndypet i området er 356 meter. Oljen ble påvist under høyt trykk i sandsteinslag av jura alder.

Over 100 meter kjerneprøver er innhentet, og det er gjennomført en omfattende logging.

Funnet er produksjonstestet. Lett olje fra to forskjellige reservoarnivå av jura alder ble hentet ut.

Boringen av letebrønnen begynte 15. januar. Planen er at riggen forlater borestedet i slutten av juli.

Rettighetshavere i utvinningstillatelsen er Statoil (48 prosent), Agip (30 prosent), Norsk Hydro (12 prosent) og TotalFinaElf (10 prosent).

Se Oljedirektoratets pressemelding.