På plass på Glitne

juli 30, 2001, 07:00 CEST

Produksjonsskipet Petrojarl 1 er på plass på det Statoil-opererte Glitne-feltet i Nordsjøen etter å ha forlatt Åmøyfjorden utenfor Stavanger lørdag 28. juli.

Produksjonen skal starte i løpet av august, etter at ankersystemer og stigerør har blitt koplet opp.

Feltet kommer til å produsere rundt 40.000 fat olje per døgn på platånivå, som ventelig vil nås etter én til to måneders drift.

Glitne inneholder om lag 25 millioner fat olje, og er det minste feltet på norsk sokkel. Det har en beregnet levetid på to-tre år, avhengig av oljeprisutviklingen.

Eieren av Petrojarl 1, Petroleum Geo Services (PGS), skal stå for driften av feltet.

Skipet har i den senere tid blitt bygget om ved Kværners verft i Stavanger. Prosessanlegget er modifisert, og to spesialbygde gassdrevne motorer installert. Petrojarl 1 skal utnytte produsert gass i den elektriske kraftproduksjonen om bord.

"Vi har gjennomført tester av alle systemer og prosessanlegg samt utstyr for dynamisk posisjonering mens skipet har ligget i Åmøyfjorden," sier feltinstallasjonsleder Rolf Saltkjel.

Testene har ifølge ham vært like omfattende som for et nybygg.