Ny utbygging på Kårstø

august 23, 2001, 15:00 CEST

Statoil går inn for at det bygges et nytt ekstraksjonsanlegg som en integrert del av de eksisterende prosessanleggene på Kårstø i Nord-Rogaland.

Selskapet anbefaler overfor partnerskapet i Statpipe at det nye ekstraksjonsanlegget bygges for å ta imot og prosessere gass fra Mikkel-feltet på Haltenbanken.

Ekstraksjonsanlegget, som skal stå ferdig til gassleveransene fra Mikkel starter 1. oktober 2003, innebærer en kapasitetsøkning på 13,5 millioner kubikkmeter per døgn.

Det nye anlegget representerer en investering på 1130 millioner i løpende kroner. Usikkerheten i kostnadsestimatet er på pluss/minus 20 prosent.

Byggestart på Kårstø er satt til mars 2002. Rundt 250 personer vil på det meste være sysselsatt i byggingen av anlegget. I tillegg kommer en prosjektorganisasjon på rundt 30 personer.

Ekstraksjonsanlegget skal prefabrikkeres som moduler, og valg av modulleverandører vil skje i februar 2002. Plan for anlegg og drift (PAD) skal oversendes myndighetene i høst.

Eksisterende anlegg på Kårstø skal drives som normalt under byggingen av det nye ekstraksjonsanlegget.

Rettighetshaverne i det Statoil-opererte Mikkel-feltet leverte Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene 5. juli i år. Mikkel-feltet skal etter planen produsere gass og kondensat fra høsten 2003 og fram til 2017. Utbygningsinvesteringene på feltet er beregnet til 2,4 milliarder kroner.