Polen kjøper norsk gass 

august 29, 2001, 18:30 CEST

Det statlige polske olje- og gasselskapet POGC og Gassforhandlings- utvalget (GFU) har blitt enige om betingelsene knyttet til langsiktige leveranser av norsk gass. Avtalen innebærer leveranser av 74 milliarder kubikkmeter gass over en periode på 16 år.

Avtalen, som forventes å bli signert i nærmeste framtid, krever myndighetsgodkjennelse. Dersom det totale volumet ikke blir tilstrekkelig til å realisere de aktuelle transportløsningene av gass til Polen, kan de norske selskapene som skal levere gassen tre ut av avtalen.

Avtalen legger til grunn at leveransene skal starte i 2008. Etter tre år er planen å komme opp på et platå på fem milliarder kubikkmeter årlig fram til 2024.

Forhandlingene er gjennomført av GFU med deltakelse fra selskapene Statoil, Norsk Hydro, Norske Shell, ExxonMobil og TotalFinaElf . Det vil senere bli tatt beslutning om hvilke felt som skal levere gassen.

"Dette innbærer et gjennombrudd for norske gassleveranser til Polen. Det er en god avtale som er lik tilsvarende avtaler Statoil har i sin portefølje," sier Thor Otto Lohne, markedsdirektør i Naturgass.

Avtalen vil erstatte en mindre gassalgsavtale som ble inngått mellom POGC og GFU i fjor. Under denne avtalen mottar Polen 0,5 milliarder kubikkmeter årlig i perioden 2000-2006.

Polen hadde i fjor et naturgassforbruk på 11,1 milliarder kubikkmeter. Import fra Russland utgjorde 6,9 milliarder kubikkmeter.

Leveranser under den nye kontrakten medfører at det må etableres en eksportløsning fra Norge til Polen. En mulighet er å legge en om lag 1100 kilometer lang rørledning på havbunnen gjennom Skagerak som vil bli knyttet til det polske gassnettet ved byen Niechorze på den polske østersjøkysten.

En slik ledning kan også forsyne andre markeder. Aktuelle markeder er industriområdene i Grenland i Telemark og det svenske markedet. På litt lengre sikt kan også det danske naturgassmarkedet forsynes gjennom en slik eksportledning.